CÁN BỘ QUẢN LÝ HSE

Doanh nghiệp bạn đang cần:

  • Cán bộ quản lý HSE, Giám sát HSE, Nhân viên HSE trong thời gian dài hạn đến một vài ngày?
  • Bạn cần nhân sự HSE để tham gia đấu thầu cho các dự án?
  • Bạn cần chuyên gia HSE thành thạo tiếng anh để đám phán, thuyết trình về chương trình HSE của bạn?
  • Bạn cần chuyên gia HSE thay mặt bạn kiểm tra hệ thống HSE tại công trường hay tham gia họp định kỳ với chủ đầu tư?
  • Bạn cần xây dựng ban an toàn trong doanh nghiệp, công trường của bạn mà không cần tuyển dụng, đào tạo và quản lý?
  • Bạn cần chuyên giá HSE để đánh giá lắp dựng, kiểm tra giàn giáo, đánh giá rủi ro đối với môi trường, sức khỏe và thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt tại nơi làm việc của bạn?
  • Bạn cần chuyên gia kiểm soát tiếng ồn, điều tra tai nạn, quản lý làm việc trong không gian kín, phòng cháy chữa cháy.

Sử dụng nguồn nhân lực HSE bên ngoài được xem là biện pháp linh hoạt trong việc đáp ứng khối lượng công việc tăng lên đột xuất hoặc bảo đảm công việc trong thời gian người phụ trách vắng mặt tạm thời, và giúp tránh các chi phí và nhu cầu tuyển dụng.

Doanh nghiệp của bạn có thể yên tâm khi hợp tác làm việc với các chuyên gia HSE giàu kinh nghiệm chuyên môn cao của TST, ngoài ra trong quá trình làm việc chúng tôi sẽ tư vấn, đào tạo thêm chuyên môn cho cán bộ phụ trách HSE hiện tại của doanh nghiệp hoặc người quản lý.