DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

Dịch vụ tiện ích

Giúp doanh nghiệp xây dựng

Biển báo an toàn, sổ tay an toàn

Lập hồ sơ HSE

Giới thiệu

Dịch vụ tiện ích của TST mục địch giúp doanh nghiệp thực hiện hoàn chỉnh các quy định phát luật và thay đổi hành vi nhân viên trên nền tảng nhận thức giiúp ổn định và phát triển kinh doanh, góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

Tại sao chọn TST ?

 • Chứng nhận ISO 9001:2015 của Viện tiêu chuẩn Anh ( BSI)
 • Chứng nhận giảng viên huấn luyện của Cục an toàn lao động.
 • Chứng nhận giảng viên huấn luyện của các tổ chức quốc tế như OPITO, OSHA, NASP, STI, IRATA.
 • Chứng nhận đánh giá viên trưởng của IRCA, IEMA.
 • 64 chương trình huấn luyện được thiết kế theo tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế.
 • Chứng nhận huấn luyện của OSHA, IRATA, STI.
 • Giúp cá nhân, doanh nghiệp cập nhật luật, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế đang hiện hành.
 • Sử dụng công nghệ trong việc tư vấn, đánh giá và quản lý nhân sự.
 • Là thành viên, tổ chức được công nhận huấn luyện của NASP, STI, IRATA.
 • Kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong huấn luyện, tổ chức các phương án ứng cứu, ứng phó khẩn cấp, thảm họa do môi trường, thiên tai, lũ lụt, hóa chất, PCCC, không gian kín, làm việc trên cao, điện, tràn dầu.

Dịch vụ

Dịch vụ chính của chúng tôi?

 • Lập hồ sơ HSE cho công trình xây dựng, nhà máy.
 • Xây dựng sổ tay HSE
 • Dịch tài liệu HSE, sổ tay HSE.
 • Thiết kế biển báo HSE
 • Thiết kế & bán chương trình huấn luyện HSE

Dịch vụ Tư vấn HSE của chúng tôi được phát triển để hỗ trợ các tổ chức tuân thủ luật đúng luật HSE bằng cách bổ xung các nguồn lực HSE hiện hữu hoặc cung cấp giải pháp tư vấn liên tục đến bán thời gian. TST cung cấp các gói dịch vụ tư vấn từ Tuyển dụng đến chuyển giao nhân sự, công nghệ và hệ thống.