DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU

Doanh nghiệp bạn cần?

  • Cần đơn vị tư vấn độc lập đánh giá hệ thống HSE của nhà thầu phụ, chuỗi cung ứng, nhà cung cấp của bạn?
  • Đánh giá hệ thống HSE của bạn có phù hợp tiêu chuẩn HSE mà khách hàng của bạn yêu cầu hay không?
  • Bạn Không chắc chắn hệ thống HSE bạn đã xây dựng có tuân thủ đúng luật an toàn, vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13, ngày 25/06/2015 hay không?
  • Hệ thống HSE của bạn vận hành không hiệu quả?
  • Bạn cần đánh giá hệ thống HSE trong giai đoạn thiết kế ?

Đánh giá lại chính tổ chức của mình hoặc nhà cung cấp, nhà thầu phụ nhằm xác định các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội phát triển nhằm mục đích đáp ứng tuân thủ luật hoặc trên luật. Đánh giá trong giai đoạn thiết kế để giảm thiểu các sai xót, rủi ro trong giai đoạn lắp đặt và vận hành. Hãy làm việc với các chuyên gia đánh giá của TST từ việc tư vấn qua điện thoại đến cung cấp giải pháp. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với bạn để đánh giá nhu cầu của bạn, đánh giá lựa chọn và phát triển các giải pháp.