Book Publishing

 STT

Số kí hiệu

Ngày

Tên văn bản & download

1 13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
2 37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
3 39/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
4 44/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn…
5  07/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
6 08/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Thông tư hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động…
7 33/2015/TT-BCT 27/10/2015 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8 51/2015/TT-BLĐTBXH 08/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao độngđối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên
9 50/2015/TT-BLĐTBXH 08/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh
10 49/2015/TT-BLĐTBXH 08/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
11 48/2015/TT-BLĐTBXH 08/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người
12 1683/QĐ-LĐTBXH 16/11/2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
13 88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 Nghị định về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
14 36/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Thông tư về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
15 Luật số 84/QH13 25/06/2015 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
16 04/2015/TT-BLĐTBXH  02/02/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
17 QCVN 19:2014/BLĐTBXH 30/12/2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người
18 66/2014/TT-BCA 16/12/2014 Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành
19 52/2014/TT-BCA 28/10/2014 Thông tư về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
20 36/2014/TT-BCT 22/10/2014 Thông tư về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
21 QCVN 18:2014/BXD 05/09/2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng
22 05/2014/TT-BLĐTBXH  06/03/2014 Thông tư về danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
23 QTKĐ:01-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện)
24 QTKĐ:02-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người
25 QTKĐ:03-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện
26 QTKĐ:04-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng
27 QTKĐ:05-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
28 QTKĐ:06-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng
29 QTKĐ:07-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí
30 QTKĐ:08-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp
31 QTKĐ:09-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực
32 QTKĐ:10-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người
33 QTKĐ:11-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc
34 QTKĐ:12-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt
35 QTKĐ:13-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp
36 QTKĐ:14-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng
37 QTKĐ:15-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế
38 QTKĐ:16-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại
39 QTKĐ:17-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
40 QTKĐ:18-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
41 QTKĐ:19-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành
42 QTKĐ:20-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp
43 QTKĐ:21-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng
44 QTKĐ:22-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người
45 QTKĐ:23-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng chở hàng có người đi kèm
46 QTKĐ:24-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người
47 QTKĐ:25-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực
48 QTKĐ:26-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter)
49 QTKĐ:27-2014/BLĐTBXH 06/03/2014 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay
50 214/2013/TTLT-BTC-BCA 31/12/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Công an ban hành
51 QCVN 12:2013/BLĐTBXH 30/12/2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
52 QCVN 13:2013/BLĐTBXH 30/12/2013 Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
53 QCVN16:2013/BLĐTBXH 30/12/2013 Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động đối với máy vận thăng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
54 QCVN 17:2013/BLĐTBXH 30/12/2013 Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
55 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
56 QCVN 05:2013/BTNMT 25/10/2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
57 QCVN 50:2013/BTNMT 25/10/2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
58 27/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
59 25/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Thông tư Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
60 26/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Thông tư về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
61 23/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
62 95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
63 14/2013/TT-BYT 06/05/2013 Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
64 07/2013/TT-BCT 22/04/2013 Thông tư quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
65 50/2012/TT-BCT 28/12/2012 Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
66 QCVN 11:2012/BLĐTBXH 19/12/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
67 QCVN 7: 2012/BLĐTBXH 30/03/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
68 04/2012/TT-BCT 13/02/2012 Thông tư quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
69 QCVN 40:2011/BTNMT 28/12/2011 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
70 QCVN 03:2011/BLĐTBXH 29/07/2011 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
71 19/2011/TT-BYT 06/06/2011 Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành
72 QCVN 02:2011/BLĐTBXH 22/04/2011 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
73 26/2011/NĐ-CP 08/04/2011 Nghị định về sửa đổi Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất
74 43/2010/TT-BCT 29/12/2010 Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành
75 22/2010/TT-BXD 03/12/2010 Thông tư quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
76 QCVN 06:2010/BXD 28/07/2010 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
77 28/2010/TT-BCT 28/06/2010 Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
78 15/2012/TT-BYT 12/09/2012 Thông tư quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
79 40/2009/TT-BCT 31/12/2009 Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
80 TCVN 3890:2009 01/12/2009 Quyết định 2726/QĐ-BKHCN năm 2009 Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
81 QCVN 19:2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
82 QCVN 20:2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
83 QCVN 07:2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
84 QCVN 4:2009/BKHCN 30/09/2009 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
85 QCVN 01:2009/BYT 17/09/2009 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành
86 QCVN 02:2009/BYT 17/06/2009 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành
87 QCVN 01:2008/BLĐTBXH 30/12/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
88 108/2008/NĐ-CP 07/10/2008 Nghị định Hướng dẫn Luật Hóa chất
89 QCVN 01:2008/BCT 17/06/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ề an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
90 07/2007/TT-BTNMT  03/07/2007 Thông tư hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
91 12/2006/TT-BYT 10/11/2006 Thông tư hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành
92 TCXD VN 296: 2004 11/02/2004 Quyết định 01/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam “Giàn giáo – Các yêu cầu về an toàn” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
93 QCVN 2016 8/2016 Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ

cập nhật đến tháng 8 năm 2016.