Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TST hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức trong việc tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp (HSE) trên toàn quốc. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Ngoài ra các ứng viên, sinh viên mới tốt nghiệp mong muốn tìm việc làm trong lĩnh vực an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp (HSE). Xin vui lòng gởi CV cho chúng tôi để được hỗ trợ

Thông tin liên hệ tuyển dụng

Phạm Hồng Tâm

Mobile: 0907756807

Email: tuyendung@tst.edu.vn