DỊCH VỤ TƯ VẤN TUÂN THỦ LUẬT

Thách thức

Ngày nay môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp đang chịu áp lực ngày càng tăng để tuân thủ luật an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp. Vì vậy, họ đang tìm kiếm một cách tiếp cận tích hợp để giải quyết các vấn đề này với mức chi phí thấp nhất, tránh những rủi ro tiềm ẩn về pháp lý, thậm chí để bảo vệ hình ảnh và thương hiệu của họ.

Giải pháp

Quản lý tuân thủ HSE là gì?

Mục đích chính của Quản lý Tuân thủ HSE là để giảm thiểu rủi ro vi phạm pháp luật của doanh nghiệp. Điều này đạt được bằng cách đảm bảo các doanh tuân thủ các quy định có liên quan và bằng cách giúp giảm số vụ tai nạn xảy ra tại nơi làm việc. Để tạo thuận lợi cho quá trình vận hành doanh nghiệp của khách hàng, TST liên tục cập nhật những thay đổi của pháp luật và thực hiện đánh giá chi tiết để kiểm tra sự tuân thủ. Đồng thời chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề liên quan đến thực hiện các chương trình về an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc hàng ngày.

Các lợi ích chính là gì?

 • Tuân thủ đúng pháp luật quy định, tránh được rủi ro vi phạm pháp luật
 • Giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
 • Giảm chi phí nhân sự để quản lý hệ thống an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
 • Giúp ổn định và phát triển kinh doanh, góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.
 • Nâng cao hình ảnh công ty bằng cách chứng minh cam kết với các vấn đề sức khỏe, An toàn & Môi trường.

Tại sao chọn TST?

 • Chứng nhận ISO 9001:2015 của Viện tiêu chuẩn Anh ( BSI)
 • Chứng nhận giảng viên huấn luyện của Cục an toàn lao động.
 • Chứng nhận giảng viên huấn luyện của các tổ chức quốc tế như OPITO, OSHA, NASP, STI, IRATA.
 • Chứng nhận đánh giá viên trưởng của IRCA, IEMA.
 • 64 chương trình huấn luyện được thiết kế theo tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế.
 • Chứng nhận huấn luyện của OSHA, IRATA, STI.
 • Giúp cá nhân, doanh nghiệp cập nhật luật, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế đang hiện hành.
 • Sử dụng công nghệ trong việc tư vấn, đánh giá và quản lý nhân sự.
 • Là thành viên, tổ chức được công nhận huấn luyện của NASP, STI, IRATA.
 • Kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong huấn luyện, tổ chức các phương án ứng cứu, ứng phó khẩn cấp, thảm họa do môi trường, thiên tai, lũ lụt, hóa chất, PCCC, không gian kín, làm việc trên cao, điện, tràn dầu.

Dịch vụ

Dịch vụ chính của chúng tôi?

 • Tư vấn tuân thủ luật
 • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường – ISO 14001: 2015
 • Tư vấn xây dựng thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO– 45001: 2016
 • Tư vấn quản lý rủi ro
 • Tư vấn ứng cứu sự cố khẩn cấp
 • Tư vấn ứng phó thảm họa do thiên tai, lũ lụt
 • Tư vấn ứng phó khẩn cấp trong trường học
 • Đánh giá tiền chứng nhận ISO 14001: 2015 & ISO 45001: 2016
 • Đánh giá nhà thầu, Nhà cung cấp, chuỗi cung ứng
 • Đánh giá tuân thủ luật

Dịch vụ Tư vấn HSE của chúng tôi được phát triển để hỗ trợ các tổ chức tuân thủ luật đúng luật HSE bằng cách bổ xung các nguồn lực HSE hiện hữu hoặc cung cấp giải pháp tư vấn liên tục đến bán thời gian. TST cung cấp các gói dịch vụ tư vấn từ Tuyển dụng đến chuyển giao nhân sự, công nghệ và hệ thống.