Lịch đào tạo

Lịch học an lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Khóa học

Thời gian

Khai giảng

Brochure

Đăng ký

Nhóm 1 Thứ 2-4-6 hàng tuần Chiêu sinh trên toàn quốc Tải brochure Đăng ký
Nhóm 2 Thứ 2-4-6 hàng tuần Chiêu sinh trên toàn quốc Tải brochure Đăng ký
Nhóm 3 Thứ 2-4-6 hàng tuần Chiêu sinh trên toàn quốc Tải brochure Đăng ký

Lịch học

Khóa học

Thời gian

Khai giảng

Brochure

Đăng ký

Nhóm 1 Thứ 2-4-6 hàng tuần Chiêu sinh trên toàn quốc Tải brochure Đăng ký
Nhóm 2 Thứ 2-4-6 hàng tuần Chiêu sinh trên toàn quốc Tải brochure Đăng ký
Nhóm 3 Thứ 2-4-6 hàng tuần Chiêu sinh trên toàn quốc Tải brochure Đăng ký