luat-an-toan-lao-dong

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Luật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Với tiêu chí :” hỗ trợ Quý doanh nghiệp tiếp cận và thấu hiểu các yêu cầu/quy định về việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động,… ; lập kế hoạch thưc hiện khi Luật có hiệu lực cũng như việc thực hiện các yêu cầu của Luật định

Chúng tôi gửi đến quý Doanh nghiệp chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu của Luật  An toàn, vệ sinh lao động: 84/2015/QH13, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, cũng như giảm thiểu rủi ro pháp Luật.

Nội dung cơ bản của chương trình như sau:

– Giúp doanh nghiệp tiếp cận các yêu cầu/ quy định của Luật này,

– Hoạch định các hành động (công việc) cần thực hiện để đáp ứng (phù hợp) các yêu cầu của Luật này, tùy theo tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.

-Hỗ trợ/ thực hiện hành động cần thiết (lập kế hoạch, hỗ trợ / thực hiện kế hoạch).

– …

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhập mã bảo mật *