An toàn dựa trên hành vi (BBS)

An toàn dựa trên hành vi (BBS)

1. Giới thiệu

Mục đích vủa chương trình an toàn dựa trên hành vi là để tạo nên văn hóa an toàn toàn diện nơi làm việc
Đây là một chiến lược mang tính phòng ngừa và chủ động, chương trình an toàn dựa trên hành vi tập trung vào hành vi an toàn ở nơi làm việc, vì thế sẽ giảm được các rủi ro, tai nạn tại nơi làm việc
An toàn dựa trên hành vi mang lại hiệu quả cao, bởi vì nó mang tính tham gia, giáo dục và trao quyền quyết định cho tất cả nhân viên, Quy trình này cho phép tất cả nhân viên tạo ra một môi trường làm việc an toàn 
Việc thực hiện thành công chương trình an toàn dựa trên hành vi sẽ mang lại sự an tâm cho người sử dụng lao động và người quản lý, vì họ có thể yên tâm rằng công việc đang diễn ra một cách an toàn

2. Đề xuất

Trong phần đề xuất này, học viên sẽ được học và hiểu về BBS và quan trọng nhất là làm thế nào để thực hiện thành công BBS trong công ty, doanh nghiệp của mình.
Chúng tôi cũng sẽ đi sâu và các rào cản tiềm ẩn có thể ngăn cản việc thực hiện thành công BBS
Theo ý kiến chân thành của chúng tôi, vì BBS là một tiến trình cách mạng, nên văn hóa hiện hữu phải được chỉnh đốn lại để chắc chắn rằng việc thực hiện nó chắc chắn sẽ thành công.

3. Mục đích và kết quả

Mục đích
Mục đích của chương trình này là để thay đổi và phát huy hành vi làm việc của nhân viên, nơi mà hành vi an toàn được nhấn mạnh nên giảm được nguy cơ rủi ro, tai nạn tiềm ẩn
Kết quả
Sau hai ngày hội thảo tại công xưởng, học viên có thể 
 • Giải thích hiện tượng hành vi nguy hiểm 
 • Nhận diện mối nguy hiểm 
 • Thực hiện các hành động thích hợp để giảm thiểu hành vi nguy hiểm
 • Thực hiện cam kết an toàn với nhân viên

4. Nhóm mục tiêu

Đội ngũ quản lý và nhân viên tham gia An toàn sức khỏe nghề nghiệp cho công ty/đơn vị kinh doanh

5. Phương pháp thực hiện

 • Thảo luận
 • Giải thích
 • Mô tả 
 • Thực hành thưc tế

6. Nội dung chương trình

Module 1: Bối cảnh cho BBS
 • Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn ở nơi làm việc/ Ít nhất 80% tai nạn liên quan đến hành vi
 • Định nghĩa và ý nghĩa của BBS
 • Cam kết của lãnh đạo cho sự thành công của BBS
Module 2: Hành vi nguy hiểm
 • Hành vi nguy hiểm là gì
 • Tại sao tồn tại hành vi nguy hiểm/ Mô hình ABC (Tiêu đề, Hành vi và Hậu quả)
 • An toàn được đảm bảo bởi hệ thống kỹ thuật so với quy trình, lề luật và kiến thức, cách thức
 • Các yếu tố của hành vi nguy hiểm: Con người - Môi trường - Hành vi
Module 3: Chiến lược ngăn chặn tai nạn, rủi ro
 • Chi phí của việc ứng xử an toàn/ Cân bằng chi phí - lợi ích
 • Nhận thức an toàn: Phương trình rủi ro; các yếu tố hạ thấp và nâng cao nhận thức rủi ro
 • Mức độ chấp nhận rủi ro
Module 4: Ứng dụng chiến lược ngăn chặn rủi ro, tai nạn
 • Thảo luận nhóm về sự cố thực tế
Module 5: Chiến lược hành động về các hành vi nguy hiểm
 • Hành động về chi phí/lợi ích của việc cư xử an toàn 
 • Hành động về nhận thức rủi ro
 • Hành động về mức độ chấp nhận rủi ro
Module 6: Văn hóa an toàn - Vai trò của ngưởi quản lý cấp cao
 • Sự tham gia và cam kết cá nhân
 • Thể hiện định hướng an toàn
 • Đặt mục tiêu phù hợp
 • Thể hiện sự khích lệ, khuyến khích công nhân
 

Gửi thắc mắc cho chúng tôi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thêm thông tin về TST Education

Đăng kí nhận mail ưu đãi

Hãy nhập email của bạn vào đây để nhận các chương trình ưu đãi mới nhất!