Dịch vụ tư vấn tuân thủ luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Dịch vụ tư vấn tuân thủ luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Giới thiệu

- Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
- Dịch vụ này được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ thực hiện đúng các quy trình mà luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 quy định
- Đồng thời chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề liên quan đến thực hiện chương trình an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc hằng ngày.

Phạm vi công việc

- Thiết lập chương trình an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp tại doanh nghiệp
- Thiết lập hồ sơ và báo cáo an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp cho các cơ quan có thẩm quyền
- Thiết lập chương trình quản lý rủi ro
- Thiết lập chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Thiết lập chương trinh kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị, vật tư, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và hiệu chỉnh thiết bị đo lường, thiết bị điện
- Thiết lập chương trình báo cáo, đo kiểm môi trường lao động
- Thiết lập chương trình khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp
- Thiết lập chương trình phòng cháy, chữa cháy
- Chương trình ứng phó khẩn cấp

Nội dung tư vấn

1. Tư vấn nội dung: Quyền,trách nhiệm/nghĩa vụ (của NLĐ/NSDLĐ/CĐ cơ sở/ AT viên/ nhân viên Y tế-bộ phận y tế/ HĐ AT cơ sở/ bộ phận an toàn).

2. Tư vấn nội dung: Các hành vi bị cấm trong AT/VS LĐ.

3. Tư vấn nội dung: Huấn luyện (lần đầu/ định kỳ; cập nhật).

4. Tư vấn nội dung: Nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

5. Tư vấn nội dung: Tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để tiến hành các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc,... (Hằng năm hoặc khi cần thiết)

  • Để đánh giá yếu tố có hại: Tổ chức quan trắc môi trường lao động (ít nhất một lần trong một năm. Đơn vị tổ chức quan trắc môi trường lao động phải có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực).
  • Để đánh giá yếu tố nguy hiểm: Phải thường xuyên kiểm soát, quản lý đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc (ít nhất một lần trong một năm phải tổ chức kiểm tra, đánh giá yếu tố này theo quy định của pháp luật).

  • Thông báo công khai kết quả quan trắc môi trường lao động (cho người lao động tại nơi quan trắc môi trường lao động và nơi được kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm) và có biện pháp khắc phục, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

6. Tư vấn nội dung: Phải có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản, sử dụng và đặt lại vị trí dễ đọc, dễ thấy (bằng tiếng Việt và ngôn ngữ phổ biến của người lao động ).

7. Tư vấn nội dung: Xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc; tổ chức xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp, lực lượng ứng cứu…

8. Tư vấn nội dung: Lập phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn tập định kỳ theo quy định của pháp luật; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế.

9. Tư vấn nội dung: Điều 20. Cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động

10. Tư vấn nội dung: Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe:

  • Ít nhất một lần cho người lao động
  • Ít nhất 06 tháng một lần: Đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi.
11. Tư vấn nội dung: Nguyên tắc thực hiện trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ. (danh mục công việc và PPE quy định)
12. Tư vấn nội dung: Bồi dưỡng bằng hiện vật.
13. Tư vấn nội dung: Thời giờ làm việc đối với người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.
14. Tư vấn nội dung: Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe (của người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết; hằng năm báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan nhà nước về y tế có thẩm quyền) (Hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo, thống kê về phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.)
15. Tư vấn nội dung: Lập phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu trữ  máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
16. Tư vấn nội dung: Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
17. Tư vấn nội dung: Lập hồ sơ báo cáo tai nạn lao động (định kỳ 6 tháng).
  • Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, biểu mẩu,…
18. Tư vấn nội dung: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
19. Tư vấn nội dung: Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động.
20. Tư vấn nội dung: Phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động (Hằng năm).
21. Tư vấn nội dung: Đánh giá rủi ro và chương trình quản lý rủi ro.
22. Tư vấn nội dung: Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Khảo sát, đánh giá và báo cáo hiện trạng (dự án hiện hữu hoặc dự án mới)
Bước 2: Kế hoạch hành động và thực hiện
Bước 3: Kiểm tra và đánh giá, báo cáo với cơ quan thanh tra liên ngành
Bước 4: Đánh giá kết quả và kế hoạch thực hiện năm kế tiếp

Lợi ích

- Tuân thủ đúng pháp luật quy định, tránh được rủi ro sai sót về việc tuân thủ pháp luật
- Giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
- Giảm chi phí nhân sự quản lý hệ thống an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
- Có nguồn nhân sự an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp chuyên nghiệp và linh động
- Được tư vấn cách thức quản lý và thực hành hiệu quả, toàn diện trong việc tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
- Năng lực quản lý được phát triển, các kyc năng quản lý được cải thiện, đặc biệt đối với quản ly cấp trung
- Được hướng dẫn cách thức tiếp cận và thay đổi hành vi nhân viên trên nền tảng nhận thức
- Giúp ổn định và phát triển kinh doanh, góp phàn tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường

Chi phí thực hiện

- Chi phí hướng dẫn
- Chi phí thực hiện: Tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu của doanh nghiệp
 
 

Gửi thắc mắc cho chúng tôi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thêm thông tin về TST Education

Đăng kí nhận mail ưu đãi

Hãy nhập email của bạn vào đây để nhận các chương trình ưu đãi mới nhất!