Tư vấn tuân thủ luật Sức khỏe An toàn & Môi trường

Tư vấn tuân thủ luật Sức khỏe An toàn & Môi trường

1. Giới thiệu

Dịch vụ đánh giá tuân thủ luật an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp của chúng tôi được phát triển dựa trên luật an toàn vệ sinh lao động, các nghị định, thông tư, quy định và quy chuẩn liên quan đến luật an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ, thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

2. Dịch vụ này dành cho ai

Dịch vụ đánh giá tuân thủ luật an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp là ý tưởng dành cho bất kỳ doanh nghiệp nào đang vận hành và hoạt động tại đất nước Việt Nam
- Đánh giá tuân thủ luật hiện trạng hệ thống hiện hữu
- Yêu cầu lộ trình cải thiện hệ thống hiện hữu để tuân thủ đúng luật pháp Việt Nam

3. Lý do cần đánh giá tuân thủ luật

- Lý do đạo đức: Cung cấp cho người lao động môi trường làm việc an toàn, có trách nhiệm với xã hội
- Lý do tài chính: Tránh được các khoản phạt, đền bù và giảm chi phí nhân sự
- Lý do pháp luật: Tuân thủ đúng pháp luật yêu cầu thực hiện, tránh được các hành vi vi phạm pháp luật hiện tại và trong tương lai

Gửi thắc mắc cho chúng tôi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thêm thông tin về TST Education

Đăng kí nhận mail ưu đãi

Hãy nhập email của bạn vào đây để nhận các chương trình ưu đãi mới nhất!